Blog Archives

INTELIGENTNI I AKTYWNI

Inteligentni i aktywni uczniowie więcej korzystają z komputera niż ich przeciętni koledzy. Z kolei z badań wynika, że mniej zdolne dzieci mogą więcej skorzystać z pracy z komputerem. Może dlatego, że wiele muszą się nauczyć, a komputery są skutecznym narzędziem pracy, zwłaszcza przy ćwiczeniach mechanicznych w celu usprawniania podsta­wowych umiejętności, takich jak: pisanie, czytanie, liczenie. Dzieci mniej zdolne zwykle więcej ćwiczą. Mają szanse nie odpaść.   Większość nauczycieli nadal nie umie posługiwać się komputerem w klasie szkolnej. Dawniej entuzjaści komputerowi zapewniali, że maszyny zastąpią nauczycieli. Okazało się jednak, że współczesna generacja komputerów jest mało pożyteczna w nauce, jeśli nauczyciel nie włącza ich świadomie do procesów nauczania i uczenia się. Większość jednak nauczycieli jest zupełnie nieprzygotowana do tej roli. Jednak nawet ci, którzy wiedzą, jak korzystać z komputerów, nie wiedzą, jak uczyć za ich pomocą.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można przyjąć, że wyniki stosowania technologii informatycznej w klasie szkolnej dały raczej skromne wyniki. Wielkie nadzieje związane z wprowadzeniem te­chnologii informatycznej do szkół pozostały niespełnione. Nie były to jednak zupełnie stracone pieniądze. Nauka kosztuje. Stwierdzono jednak, że komputery mogą mieć udział w usprawnieniu oświaty, jednak me stanie się to automatycznie. Konieczny jest świadomy wysiłek ze strony szkół i nauczycieli, by wbudować ten środek nauki w procesy zdobywania informacji i konstruowania wiedzy przez każdą jednostkę dla siebie i przez siebie. Będzie to jednak długa i ciernista droga, zanim przyjdą oczekiwane rezultaty. Najważniejsze wnioski z dziesięcioletniej nauki są następujące .  Laboratoria komputerowe to złe miejsce umieszczenia urządzeń te­chnologii informatycznej. Gdy większość dzieci i młodzieży przychodzi jedynie sporadycznie (zwykle raz na tydzień) do takiego przybytku techniki i ćwiczy na klawiaturze komputerowej przez 45 minut – niewiele to daje. Lepiej mieć jeden komputer w każdej klasie szkolnej niż wiele w laboratorium.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

INTELIGENTNI I AKTYWNI

Inteligentni i aktywni uczniowie więcej korzystają z komputera niż ich przeciętni koledzy. Z kolei z badań wynika, że mniej zdolne dzieci mogą więcej skorzystać z pracy z komputerem. Może dlatego, że wiele muszą się nauczyć, a komputery są skutecznym narzędziem pracy, zwłaszcza przy ćwiczeniach mechanicznych w celu usprawniania podsta­wowych umiejętności, takich jak: pisanie, czytanie, liczenie. Dzieci mniej zdolne zwykle więcej ćwiczą. Mają szanse nie odpaść.   Większość nauczycieli nadal nie umie posługiwać się komputerem w klasie szkolnej. Dawniej entuzjaści komputerowi zapewniali, że maszyny zastąpią nauczycieli. Okazało się jednak, że współczesna generacja komputerów jest mało pożyteczna w nauce, jeśli nauczyciel nie włącza ich świadomie do procesów nauczania i uczenia się. Większość jednak nauczycieli jest zupełnie nieprzygotowana do tej roli. Jednak nawet ci, którzy wiedzą, jak korzystać z komputerów, nie wiedzą, jak uczyć za ich pomocą.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można przyjąć, że wyniki stosowania technologii informatycznej w klasie szkolnej dały raczej skromne wyniki. Wielkie nadzieje związane z wprowadzeniem te­chnologii informatycznej do szkół pozostały niespełnione. Nie były to jednak zupełnie stracone pieniądze. Nauka kosztuje. Stwierdzono jednak, że komputery mogą mieć udział w usprawnieniu oświaty, jednak me stanie się to automatycznie. Konieczny jest świadomy wysiłek ze strony szkół i nauczycieli, by wbudować ten środek nauki w procesy zdobywania informacji i konstruowania wiedzy przez każdą jednostkę dla siebie i przez siebie. Będzie to jednak długa i ciernista droga, zanim przyjdą oczekiwane rezultaty. Najważniejsze wnioski z dziesięcioletniej nauki są następujące .  Laboratoria komputerowe to złe miejsce umieszczenia urządzeń te­chnologii informatycznej. Gdy większość dzieci i młodzieży przychodzi jedynie sporadycznie (zwykle raz na tydzień) do takiego przybytku techniki i ćwiczy na klawiaturze komputerowej przez 45 minut – niewiele to daje. Lepiej mieć jeden komputer w każdej klasie szkolnej niż wiele w laboratorium.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉