Blog Archives

PERSPEKTYWY WPROWADZENIA TECHNOLOGII DO SZKOŁY

Zwiększył się potencjał technologii w uczeniu się. Współczesne technologie zostały tak zaprojektowane, żeby umożliwić rozwiązywanie konkretnych problemów, które występują w nauce szkolnej, np. dostęp do bogatych źródeł wiedzy, uczestnictwo rodziców w nauce własnych dzieci (Bogaj, Kwiatkowski i Młynarczyk, 2000, s. 12).Na przestrzeni kilku dziesięcioleci zmieniły się pytania badawcze. W latach siedemdziesiątych interesowano się, czy komputer może pomóc w procesach uczenia się podejmowanych przez ucznia. Stwierdzono taki związek (por. Kulik i Kulik, 1991, ss. 75-94). Wyniki tych badań nie pozwoliły nam jednak zrozumieć, jak technologia może pomóc w podej­mowaniu projektów przez uczniów, gdy do realizacji są potrzebne pewne umiejętności badawcze (analiza, porównywanie, uogólnianie, wyciąganie wniosków). Było to o tyle zrozumiałe, że nie widziano miejsca dla techno­logii w szerszym kontekście zmian w szkole.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

WAŻNE CECHY OSOBOWOŚCI

Ważnymi cechami osobowości wykształconego człowieka XXI wieku będzie umiejętność szybkiego przystosowania się do nowych sytuacji, nowych technologii, a przede wszystkim umiejętność szybkiego przetwa­rzania dużych porcji informacji. By zmiany tej wielkości były możliwe, konieczne jest stworzenie wizji nowej rzeczywistości, w której szkoła zostanie uznana za istotny czynnik kulturotwórczy, ważny dla całej społeczności lokalnej.W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku technologi­czne innowacje zaczęły trafiać do szkół, zwłaszcza w krajach zachodnich. Były to jednak proste technologie: TV w obwodzie zamkniętym lub nauczanie wspomagane komputerem. Wkrótce okazały się przestarzałe. Zostały zastąpione przez środowisko sieciowe nasycone grafiką. Zasadniczy zwrot nastąpił dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Do szkół zaczęto wprowadzać nowe technologie informatyczne. Połączenie komputera z multimediami doprowadziło do stworzenia nowej jakości.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

POTRZEBNY NAUCZYCIEL

Potrzebny staje się więc nauczyciel.Można oczekiwać, że w XXI wieku do szkoły wejdzie wiele urządzeń technologii informatycznej. Praca uczniów będzie bardziej twórcza, ponieważ będąuczestniczyli w badaniach. Nastąpi zmiana roli nauczycie­li. Staną się doradcami, konsultantami, a nawet partnerami uczniów podejmujących pracę badawczą. Będą więc uczestniczyć w tworzeniu nowej wiedzy. Będą zmuszeni do uczenia się przez całe życie. Nastąpi znacznie większe zaangażowanie rodziców w oświatę własnych dzieci poprzez utrzymywanie ścisłego kontaktu z nauczycielami, branie udziału w różnych postaciach oświaty dorosłych: zdalnej i środowiskowej.Można zakładać, że szkoła XXI wieku będzie placówką otwartą i ela­styczną, ośrodkiem rozwoju myśli twórczej, rozwiązywania problemów przy aktywnym wykorzystaniu technologii. Uczniowie będą zmuszeni do stosowania technologii informatycznej, by uzyskać wyższy poziom uczenia się poprzez łatwy dostęp do nowych informacji, wykorzystując przy tym umiejętności poznawcze wyższego rzędu (por. Internet, 11).

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

PERSPEKTYWY WPROWADZENIA TECHNOLOGII DO SZKOŁY

Zwiększył się potencjał technologii w uczeniu się. Współczesne technologie zostały tak zaprojektowane, żeby umożliwić rozwiązywanie konkretnych problemów, które występują w nauce szkolnej, np. dostęp do bogatych źródeł wiedzy, uczestnictwo rodziców w nauce własnych dzieci (Bogaj, Kwiatkowski i Młynarczyk, 2000, s. 12).Na przestrzeni kilku dziesięcioleci zmieniły się pytania badawcze. W latach siedemdziesiątych interesowano się, czy komputer może pomóc w procesach uczenia się podejmowanych przez ucznia. Stwierdzono taki związek (por. Kulik i Kulik, 1991, ss. 75-94). Wyniki tych badań nie pozwoliły nam jednak zrozumieć, jak technologia może pomóc w podej­mowaniu projektów przez uczniów, gdy do realizacji są potrzebne pewne umiejętności badawcze (analiza, porównywanie, uogólnianie, wyciąganie wniosków). Było to o tyle zrozumiałe, że nie widziano miejsca dla techno­logii w szerszym kontekście zmian w szkole.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

WAŻNE CECHY OSOBOWOŚCI

Ważnymi cechami osobowości wykształconego człowieka XXI wieku będzie umiejętność szybkiego przystosowania się do nowych sytuacji, nowych technologii, a przede wszystkim umiejętność szybkiego przetwa­rzania dużych porcji informacji. By zmiany tej wielkości były możliwe, konieczne jest stworzenie wizji nowej rzeczywistości, w której szkoła zostanie uznana za istotny czynnik kulturotwórczy, ważny dla całej społeczności lokalnej.W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku technologi­czne innowacje zaczęły trafiać do szkół, zwłaszcza w krajach zachodnich. Były to jednak proste technologie: TV w obwodzie zamkniętym lub nauczanie wspomagane komputerem. Wkrótce okazały się przestarzałe. Zostały zastąpione przez środowisko sieciowe nasycone grafiką. Zasadniczy zwrot nastąpił dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Do szkół zaczęto wprowadzać nowe technologie informatyczne. Połączenie komputera z multimediami doprowadziło do stworzenia nowej jakości.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

POTRZEBNY NAUCZYCIEL

Potrzebny staje się więc nauczyciel.Można oczekiwać, że w XXI wieku do szkoły wejdzie wiele urządzeń technologii informatycznej. Praca uczniów będzie bardziej twórcza, ponieważ będąuczestniczyli w badaniach. Nastąpi zmiana roli nauczycie­li. Staną się doradcami, konsultantami, a nawet partnerami uczniów podejmujących pracę badawczą. Będą więc uczestniczyć w tworzeniu nowej wiedzy. Będą zmuszeni do uczenia się przez całe życie. Nastąpi znacznie większe zaangażowanie rodziców w oświatę własnych dzieci poprzez utrzymywanie ścisłego kontaktu z nauczycielami, branie udziału w różnych postaciach oświaty dorosłych: zdalnej i środowiskowej.Można zakładać, że szkoła XXI wieku będzie placówką otwartą i ela­styczną, ośrodkiem rozwoju myśli twórczej, rozwiązywania problemów przy aktywnym wykorzystaniu technologii. Uczniowie będą zmuszeni do stosowania technologii informatycznej, by uzyskać wyższy poziom uczenia się poprzez łatwy dostęp do nowych informacji, wykorzystując przy tym umiejętności poznawcze wyższego rzędu (por. Internet, 11).

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉