Tag Archives: Cavalier King Charles Spaniel

KAŻDY NOWY ŚRODEK

Każdy nowy środek zmienia strukturę naszego życia, powodując „psychiczne i społeczne konsekwencje w wyniku przyspieszenia istniejących procesów” (tamże, s. 8). Uzasadnione wydaje się pytanie o rolę komputera i nowych technologii informatycznych w przekształcaniu oświaty. McLuhan wierzył, że przechodząc do cywilizacji elektronicznej, będziemy ewoluować w kierunku społeczeństwa wykorzystującego przede wszystkim prawą półkulę mózgu. W tych okolicznościach nastąpi bardziej holistyczne post­rzeganie rzeczywistości, a struktury informacji będą tworzone równocze­śnie, często z przerwami, ale w sposób dynamiczny. Nie można się więc dziwić, że McLuhan i Powers (1989, s. 14) wyciągnęli wniosek, że „nowa oświata nie będzie w stanie sformułować żadnych celów”. Czy oznacza to, że przyszli uczniowie będą zmuszeni do uczenia się bez końca w po­szukiwaniu wiedzy? Czy będzie można poddać ocenie takie uczenie się? Niezależnie od interpretacji, koszty związane z taką oświatą nie będą małe, a i skuteczność nauki trudno będzie ocenić.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

SKUTECZNOŚĆ TECHNOLOGII W SZKOLE

Trzeba odrzucić pogląd, że technologia jest zjawiskiem kulturowo neutralnym i że jej wpływ na oświatę jest głównie ograniczony do tego, iż jest stosowana w klasie szkolnej, że jest to nowe narzędzie do dyspozycji nauczyciela. Ma rację Apple (1991, s. 75), który uważa, że nowa technologia nie jest zbiorem maszyn i oprogramowania. Zawiera w sobie pewną postać myślenia, które pozwala jednostce orientować się w świecie w pewien charakterystyczny sposób. Komputer wyzwala sposoby myślenia, które mająprzede wszystkim charakter techniczny. Im bardziej technologia zmienia klasę szkolną, tym bardziej logika wsparta na technologii zastępuje krytyczne, twórcze i etyczne myślenie. W takiej sytuacji dyskurs w klasie szkolnej koncentruje się na sprawach technicz­nych, a mniej na merytorycznych. Dlaczego zostaje zastąpione przez jak.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉