Tag Archives: nike air max thea

NIEZALEŻNIE OD POTRZEBY

Nowe środki mogą tworzyć swój własny rynek niezależnie od istnienia rzeczywistej potrzeby. Komputery mogą być kupowane niezależnie od tego, do czego mogą służyć. Zależność od nowego środka będzie wzrastać wraz z częstotliwościąjego stosowania. Być może, praktyka ta wspiera się na zasadzie, że jeśli coś można zrobić, trzeba to zrobić (por. Lias, 1982, s. 28). Wiele korporacji przemysłowych na całym świecie kupiło komputery, nie wiedząc nawet, do czego ich użyć, a dzisiaj zupełnie nie mogą się obejść bez tych urządzeń. Czy pieniądze wydane na stworzenie nowego modelu oświaty opierającej się na technologii informatycznej dadzą oczekiwane zyski? Na to pytanie nie jest łatwo odpowiedzieć. Dużo zależy od tego, jakie są cele nauczania i uczenia się, czy przybliżają one szkołę do reformy oświaty, czy technologia jest powiązana z programem nauczania, czy stosując technologię, osiąga się cele założone w programie nauczania/uczenia się, czy stosowane technologie są tańsze niż tradycyjne środki nauki. Podobnych pytań można by zgłosić znacznie więcej .

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

DĄŻENIE DO ZMIAN

Stało się oczywiste, że sama technologia nie jest w stanie doprowadzić do zmian. Coraz częściej, zwłaszcza w ostatniej dekadzie XX wieku, zaczęto zadawać pytania na temat integracji technologii w strukturach oświatowych, o sposób wyko­rzystywania technologii przez użytkowników (por. Internet, 39). Podstawowy wniosek z badań jest następujący. Technologia nie jest w stanie przyczynić się do zmian w nauczaniu i uczeniu się, ponieważ skuteczne procesy uczenia się następują w kontekście społeczno-kulturo- wym. Technologia może korzystnie wpływać na wyniki uczenia się tylko wtedy, gdy zostanie wykorzystana do realizacji ściśle ustalonych celów w szkole. Sprawą podstawową jest więc zadbać, by technologia została zintegrowana z kontekstem szkolnym, a zwłaszcza ze złożonym procesem zmian w szkole.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉