CEL JEDNOSTKI

  • Celem jednostki w podejmowaniu procesów uczenia się jest konstru­owanie własnego znaczenia, a nie uczenie się na pamięć „poprawnych” odpowiedzi i „recytowanie” znaczenia nadawanego faktom i zjawiskom przez kogoś innego. Jeśli przyjmie się założenie, że oświata jest dziedziną interdyscypli­narną, to wtedy jedynym wartościowym sposobem pomiaru skuteczności uczenia się jest traktowanie oceny jako części procesu uczenia się. W tej sytuacji konieczne jest przekazywanie uczniom bieżących informacji na temat jakości ich uczenia się (por. Internet, 56). Konstruktywiści są przeciwko wystandaryzownym programom nauczania. Uważają, że programy trzeba dostosować do skonstruowanej przez uczniów wiedzy. Podkreślająznaczenie rozwiązywania problemów w uczeniu się. Ich zdaniem, nauczyciele powinni koncentrować się na ułatwianiu uczniom wiązania faktów z nowym zrozumieniem.

CEL JEDNOSTKI

  • Celem jednostki w podejmowaniu procesów uczenia się jest konstru­owanie własnego znaczenia, a nie uczenie się na pamięć „poprawnych” odpowiedzi i „recytowanie” znaczenia nadawanego faktom i zjawiskom przez kogoś innego. Jeśli przyjmie się założenie, że oświata jest dziedziną interdyscypli­narną, to wtedy jedynym wartościowym sposobem pomiaru skuteczności uczenia się jest traktowanie oceny jako części procesu uczenia się. W tej sytuacji konieczne jest przekazywanie uczniom bieżących informacji na temat jakości ich uczenia się (por. Internet, 56). Konstruktywiści są przeciwko wystandaryzownym programom nauczania. Uważają, że programy trzeba dostosować do skonstruowanej przez uczniów wiedzy. Podkreślająznaczenie rozwiązywania problemów w uczeniu się. Ich zdaniem, nauczyciele powinni koncentrować się na ułatwianiu uczniom wiązania faktów z nowym zrozumieniem.