DĄŻENIE DO ZMIAN

Stało się oczywiste, że sama technologia nie jest w stanie doprowadzić do zmian. Coraz częściej, zwłaszcza w ostatniej dekadzie XX wieku, zaczęto zadawać pytania na temat integracji technologii w strukturach oświatowych, o sposób wyko­rzystywania technologii przez użytkowników (por. Internet, 39). Podstawowy wniosek z badań jest następujący. Technologia nie jest w stanie przyczynić się do zmian w nauczaniu i uczeniu się, ponieważ skuteczne procesy uczenia się następują w kontekście społeczno-kulturo- wym. Technologia może korzystnie wpływać na wyniki uczenia się tylko wtedy, gdy zostanie wykorzystana do realizacji ściśle ustalonych celów w szkole. Sprawą podstawową jest więc zadbać, by technologia została zintegrowana z kontekstem szkolnym, a zwłaszcza ze złożonym procesem zmian w szkole.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

DĄŻENIE DO ZMIAN

Stało się oczywiste, że sama technologia nie jest w stanie doprowadzić do zmian. Coraz częściej, zwłaszcza w ostatniej dekadzie XX wieku, zaczęto zadawać pytania na temat integracji technologii w strukturach oświatowych, o sposób wyko­rzystywania technologii przez użytkowników (por. Internet, 39). Podstawowy wniosek z badań jest następujący. Technologia nie jest w stanie przyczynić się do zmian w nauczaniu i uczeniu się, ponieważ skuteczne procesy uczenia się następują w kontekście społeczno-kulturo- wym. Technologia może korzystnie wpływać na wyniki uczenia się tylko wtedy, gdy zostanie wykorzystana do realizacji ściśle ustalonych celów w szkole. Sprawą podstawową jest więc zadbać, by technologia została zintegrowana z kontekstem szkolnym, a zwłaszcza ze złożonym procesem zmian w szkole.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉