DZIEDZINY WIEDZY A DYDAKTYKA

Źle ustrukturyzowana dziedzina wiedzy odznacza się dwiema podsta­wowymi cechami: Każdy przypadek lub przykład zastosowania wiedzy wiąże się z rów­noczesnym angażowaniem wielostronnych struktur konceptualnych (schematy, perspektywa, zasady), a każda z nich jest złożona, a więc każda dziedzina wiedzy wiąże się ze złożonością konceptualną lub rzeczową.Układy interakcji zmieniają się nawet w przypadkach podobnego rodzaju ze względu na nieregulamości występujące w dziedzinach wiedzy, np. rozumienie klinicznego przypadku patologii pracy serca może wiązać się z kilkoma podstawowymi pojęciami wiedzy biomedycz­nej.Każdy przypadek może odznaczać się różnicami cech klinicznych, jak i zastosowania różnych pojęć w celu wyjaśnienia zjawiska, np. choroba serca wynikająca z niewłaściwego odżywiania się.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

DZIEDZINY WIEDZY A DYDAKTYKA

Źle ustrukturyzowana dziedzina wiedzy odznacza się dwiema podsta­wowymi cechami: Każdy przypadek lub przykład zastosowania wiedzy wiąże się z rów­noczesnym angażowaniem wielostronnych struktur konceptualnych (schematy, perspektywa, zasady), a każda z nich jest złożona, a więc każda dziedzina wiedzy wiąże się ze złożonością konceptualną lub rzeczową.Układy interakcji zmieniają się nawet w przypadkach podobnego rodzaju ze względu na nieregulamości występujące w dziedzinach wiedzy, np. rozumienie klinicznego przypadku patologii pracy serca może wiązać się z kilkoma podstawowymi pojęciami wiedzy biomedycz­nej.Każdy przypadek może odznaczać się różnicami cech klinicznych, jak i zastosowania różnych pojęć w celu wyjaśnienia zjawiska, np. choroba serca wynikająca z niewłaściwego odżywiania się.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉