FUNDAMENTALNE ZAŁOŻENIA

Fundamentalnym założeniem jest, że dzieci i młodzież aktywnie konstruują własną wiedzę. W miejsce przyswajania sobie wiedzy podawanej przez nauczyciela i recytowanej na egzaminach, dzieci same tworzą swoje idee. Asymilują nową informację w obrębie prostych schematów mentalnych i modyfikują ich rozumienie w świetle nowych danych. W procesie rozwoju ich idee stają się coraz bardziej złożone, a przy odpowiednim wsparciu ze strony dorosłych nabywają umiejętności krytycznego wglądu w to, jak myślą i co wiedzą o świecie, który ich otacza. Wzrasta ich zrozumienie zjawisk zarówno szczegółowych, jak i ogólnych. Zgodnie z myślą konstruktywistów, programy nauczania powinny nawiązywać do tego, jak dzieci postrzegają świat i jak rozwija się ich umysł.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

FUNDAMENTALNE ZAŁOŻENIA

Fundamentalnym założeniem jest, że dzieci i młodzież aktywnie konstruują własną wiedzę. W miejsce przyswajania sobie wiedzy podawanej przez nauczyciela i recytowanej na egzaminach, dzieci same tworzą swoje idee. Asymilują nową informację w obrębie prostych schematów mentalnych i modyfikują ich rozumienie w świetle nowych danych. W procesie rozwoju ich idee stają się coraz bardziej złożone, a przy odpowiednim wsparciu ze strony dorosłych nabywają umiejętności krytycznego wglądu w to, jak myślą i co wiedzą o świecie, który ich otacza. Wzrasta ich zrozumienie zjawisk zarówno szczegółowych, jak i ogólnych. Zgodnie z myślą konstruktywistów, programy nauczania powinny nawiązywać do tego, jak dzieci postrzegają świat i jak rozwija się ich umysł.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉