GŁĘBIA ZMIAN OŚWIATOWYCH

Można oczekiwać, że nowo powstające społeczeństwo informacyjne będzie zgłaszać zapotrzebowanie na diametralnie inną oświatę w porów­naniu z tą, która istniała w społeczeństwie przemysłowym. Wchodzimy w erę, w której technologia informatyczna stanie się podstawowym narzę­dziem niezbędnym do uzyskiwania, przetwarzania informacji i tworzenia wiedzy. Rewolucja technologiczna pomoże szkołom w dostępie do intele­ktualnego dorobku człowieka w niewyobrażalnie większym stopniu niż dotychczas. W tych nowych warunkach musi się zmienić szkoła. Można się zgodzić z konstruktywistami, że większość, jeśli nie cała wiedza jest złożona i źle ustrukturyzowana. Przyswojenie takiej wiedzy wymaga nie tylko dużo doświadczenia w stosowaniu różnych reguł i zasad, ale również znacznej wrażliwości intelektualnej, ponieważ uczenie się jest sposobem wchodzenia w kulturę, podobnie jak w przypadku języka obcego. Wiedza i umiejętności są ze sobą blisko powiązane.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

GŁĘBIA ZMIAN OŚWIATOWYCH

Można oczekiwać, że nowo powstające społeczeństwo informacyjne będzie zgłaszać zapotrzebowanie na diametralnie inną oświatę w porów­naniu z tą, która istniała w społeczeństwie przemysłowym. Wchodzimy w erę, w której technologia informatyczna stanie się podstawowym narzę­dziem niezbędnym do uzyskiwania, przetwarzania informacji i tworzenia wiedzy. Rewolucja technologiczna pomoże szkołom w dostępie do intele­ktualnego dorobku człowieka w niewyobrażalnie większym stopniu niż dotychczas. W tych nowych warunkach musi się zmienić szkoła. Można się zgodzić z konstruktywistami, że większość, jeśli nie cała wiedza jest złożona i źle ustrukturyzowana. Przyswojenie takiej wiedzy wymaga nie tylko dużo doświadczenia w stosowaniu różnych reguł i zasad, ale również znacznej wrażliwości intelektualnej, ponieważ uczenie się jest sposobem wchodzenia w kulturę, podobnie jak w przypadku języka obcego. Wiedza i umiejętności są ze sobą blisko powiązane.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉