KONSTRUKTYWISTYCZNY MODEL OŚWIATY

Powstanie cywilizacji informacyjnej powoduje zapotrzebowanie na nowy model oświaty radykalnie zrywający z dotychczasową praktyką szkolną. Wielu teoretyków oświaty i wychowania zakłada, że podstawy teoretyczne nowego modelu oświaty będą opierać się na konstruktywizmie. Mimo iż konstruktywizm cieszy się od pewnego czasu niesłabnącym zainteresowaniem, to jednak sama idea stojąca u podstaw tej filozofii nie jest niczym szczególnie nowym. Pewnych elementów teorii konstrukty­wizmu można się doszukać w pracach Sokratesa, Platona i Arystotelesa. Wiążą się one z tworzeniem wiedzy. Można również nawiązywać do św. Augustyna. Nauczał on, że w poszukiwaniu prawdy należy polegać na do­świadczeniach zmysłowych. Nie było to w tym czasie zgodne ze stanowi­skiem Kościoła. Z kolei John Locke zakładał, że wiedza człowieka nie może wyjść poza jego doświadczenie.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

KONSTRUKTYWISTYCZNY MODEL OŚWIATY

Powstanie cywilizacji informacyjnej powoduje zapotrzebowanie na nowy model oświaty radykalnie zrywający z dotychczasową praktyką szkolną. Wielu teoretyków oświaty i wychowania zakłada, że podstawy teoretyczne nowego modelu oświaty będą opierać się na konstruktywizmie. Mimo iż konstruktywizm cieszy się od pewnego czasu niesłabnącym zainteresowaniem, to jednak sama idea stojąca u podstaw tej filozofii nie jest niczym szczególnie nowym. Pewnych elementów teorii konstrukty­wizmu można się doszukać w pracach Sokratesa, Platona i Arystotelesa. Wiążą się one z tworzeniem wiedzy. Można również nawiązywać do św. Augustyna. Nauczał on, że w poszukiwaniu prawdy należy polegać na do­świadczeniach zmysłowych. Nie było to w tym czasie zgodne ze stanowi­skiem Kościoła. Z kolei John Locke zakładał, że wiedza człowieka nie może wyjść poza jego doświadczenie.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉