KONSTRUKTYWIZM KRYTYCZNY

Konstruktywizm krytyczny wyraża krytyczny pogląd na tę filozofię z perspektywy środowiska społecznego i kulturowego. Krytyka wiąże się równocześnie z próbami reformowania tych środowisk. Taylor (1996, ss. 151-173) opisuje konstruktywizm krytyczny jako epistemologię, która ogniskuje się na społeczno-kulturowym kontekście tworzenia wiedzy w celu realizacji reformy. Zwraca szczególną uwagę na relatywizm tej postaci konstruktywizmu. Zdaniem Taylora, uczeń jest zawieszony w sy­stemach semiotycznych, podobnych do tych, które wcześniej były utożsamiane z konstruktywizmem społecznym i kulturowym. Taylor wprowadza pojęcie uczącego się nauczyciela. Ataki przedstawicieli kon­struktywizmu krytycznego skupiająsię przede wszystkim na racjonalisty­cznym micie zimnego rozumu, zgodnie z którym wiedza gromadzi się w wyniku odkryć prawd, na których opiera się świat zewnętrzny.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

KONSTRUKTYWIZM KRYTYCZNY

Konstruktywizm krytyczny wyraża krytyczny pogląd na tę filozofię z perspektywy środowiska społecznego i kulturowego. Krytyka wiąże się równocześnie z próbami reformowania tych środowisk. Taylor (1996, ss. 151-173) opisuje konstruktywizm krytyczny jako epistemologię, która ogniskuje się na społeczno-kulturowym kontekście tworzenia wiedzy w celu realizacji reformy. Zwraca szczególną uwagę na relatywizm tej postaci konstruktywizmu. Zdaniem Taylora, uczeń jest zawieszony w sy­stemach semiotycznych, podobnych do tych, które wcześniej były utożsamiane z konstruktywizmem społecznym i kulturowym. Taylor wprowadza pojęcie uczącego się nauczyciela. Ataki przedstawicieli kon­struktywizmu krytycznego skupiająsię przede wszystkim na racjonalisty­cznym micie zimnego rozumu, zgodnie z którym wiedza gromadzi się w wyniku odkryć prawd, na których opiera się świat zewnętrzny.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉