KONSTRUOWANIE OD NOWA

Na przykład instrukcja może zastąpić dłuższe wyjaśnienie, a forma SMS-u może mieć wpływ na samą istotę konwersacji. Podobnie użycie narzędzia może wiązać się z koniecznością zmiany umiejętności, perspektywy, a nawet sposobów opisu rzeczywisto­ści. Na przykład komputer niesie z sobą inną filozofię konstruowania wiedzy, inną manipulację symbolami, inną grafikę, inne sposoby badania otaczającej nas rzeczywistości. Gdy narzędzie takie trafi do szkoły, może wymuszać zmiany w programach nauczania, w strategiach oceny, a więc w istotnych sprawach wiążących się z nauczaniem i uczeniem się. Wyższe funkcje umysłowe już z definicji są uzależnione od kontekstu społeczno- -kulturowego. To właśnie kontekst, w którym działa jednostka, nadaje kształt ludzkiej praktyce. Dotyczy zarówno ucznia, jak i wiedzy, która ma być konstruowana od nowa.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

KONSTRUOWANIE OD NOWA

Na przykład instrukcja może zastąpić dłuższe wyjaśnienie, a forma SMS-u może mieć wpływ na samą istotę konwersacji. Podobnie użycie narzędzia może wiązać się z koniecznością zmiany umiejętności, perspektywy, a nawet sposobów opisu rzeczywisto­ści. Na przykład komputer niesie z sobą inną filozofię konstruowania wiedzy, inną manipulację symbolami, inną grafikę, inne sposoby badania otaczającej nas rzeczywistości. Gdy narzędzie takie trafi do szkoły, może wymuszać zmiany w programach nauczania, w strategiach oceny, a więc w istotnych sprawach wiążących się z nauczaniem i uczeniem się. Wyższe funkcje umysłowe już z definicji są uzależnione od kontekstu społeczno- -kulturowego. To właśnie kontekst, w którym działa jednostka, nadaje kształt ludzkiej praktyce. Dotyczy zarówno ucznia, jak i wiedzy, która ma być konstruowana od nowa.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉