KONSTRUOWANIE WIEDZY

Dotyczy przede wszystkim konstruowania wiedzy przez każdą jednostkę z osobna. Może więc być traktowany jako teoria, narzędzie lub soczewka pozwalająca głębiej zbadać praktykę oświatową. Konstruktywizm nie jest manifestem lub zestawem pewnych założeń teoretyczno-metodologicznych. Koncentruje się bardziej na poglądach, opiniach, perspektywach luźnie z sobą powiązanych. Jest to jednak nowy sposób myślenia niezbędny przy tworzeniu modelu nauczania, uczenia się, układania programów nauczania. Konstruktywizm może być również pomocny przy podejmo­waniu prób tworzenia teorii porozumiewania się między nauczycielem a uczniem, jak i między uczniami. W świetle konstruktywizmu przekaz wiedzy przez nauczyciela w klasie szkolnej jest mało skuteczny.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

KONSTRUOWANIE WIEDZY

Dotyczy przede wszystkim konstruowania wiedzy przez każdą jednostkę z osobna. Może więc być traktowany jako teoria, narzędzie lub soczewka pozwalająca głębiej zbadać praktykę oświatową. Konstruktywizm nie jest manifestem lub zestawem pewnych założeń teoretyczno-metodologicznych. Koncentruje się bardziej na poglądach, opiniach, perspektywach luźnie z sobą powiązanych. Jest to jednak nowy sposób myślenia niezbędny przy tworzeniu modelu nauczania, uczenia się, układania programów nauczania. Konstruktywizm może być również pomocny przy podejmo­waniu prób tworzenia teorii porozumiewania się między nauczycielem a uczniem, jak i między uczniami. W świetle konstruktywizmu przekaz wiedzy przez nauczyciela w klasie szkolnej jest mało skuteczny.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉