POTĘŻNA ROLA TECHNOLOGII

Zaczynamy coraz bardziej doceniać potężną rolę technologii w tworzeniu nowych powiązań między szkołą a światem zewnętrznym. To właśnie dzięki tech­nologii można łączyć jednostki niewyobrażalnie oddalone w czasie i prze­strzeni, nawzajem uczyć się, podejmując współpracę, przekraczać granice międzykulturowe, tworzyć nowy kontekst (rzeczywistość wirtualną) w celu dalszej i głębszej eksploracji. Zrozumieliśmy również, że badanie, które jest skoncentrowane na zmianie, nie może być realizowane z dystansu ani nie powinno zakładać, że odpowiedzi na istniejące problemy zależą od czynników zewnętrznych.Po 10 latach od wprowadzenia komputerów do szkół poznaliśmy mocne i słabe strony komputeryzacji oświaty. Wiara, że technologia informa­tyczna doprowadzi do gruntownej reformy oświaty, okazała się nieuza­sadniona.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

POTĘŻNA ROLA TECHNOLOGII

Zaczynamy coraz bardziej doceniać potężną rolę technologii w tworzeniu nowych powiązań między szkołą a światem zewnętrznym. To właśnie dzięki tech­nologii można łączyć jednostki niewyobrażalnie oddalone w czasie i prze­strzeni, nawzajem uczyć się, podejmując współpracę, przekraczać granice międzykulturowe, tworzyć nowy kontekst (rzeczywistość wirtualną) w celu dalszej i głębszej eksploracji. Zrozumieliśmy również, że badanie, które jest skoncentrowane na zmianie, nie może być realizowane z dystansu ani nie powinno zakładać, że odpowiedzi na istniejące problemy zależą od czynników zewnętrznych.Po 10 latach od wprowadzenia komputerów do szkół poznaliśmy mocne i słabe strony komputeryzacji oświaty. Wiara, że technologia informa­tyczna doprowadzi do gruntownej reformy oświaty, okazała się nieuza­sadniona.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉