POZIOM OSIĄGNIĘĆ

To, co dzieci mogą zrobić same, stanowi poziom ich aktualnych osiągnięć, a to, co mogą zrobić przy pomocy innych, stanowi poziom potencjalnego rozwoju. Dwoje dzieci może mieć ten sam poziom aktualnych osiągnięć, ale biorąc pod uwagę pomoc ze strony dorosłego, jedno dziecko może rozwiązać dużo więcej problemów niż drugie. W strategiach oceny, zdaniem Wygotskiego, powinno się więc zaznaczyć oba poziomy oceny osiągnięć – aktualny i potencjalny (por. Wygotski, 1978).Współczesna teoria konstruktywizmu, z którą można wiązać nowy model oświaty, opiera się na myśli neopiagetowskiej (por. Glasersfeld, 1989, ss. 121-140). Ważne staje się ustalenie, w jaki sposób uczeń inter­pretuje zjawiska i uwewnętrznia ich rozumienie. Głębia i zakres tych procesów następuje w zależności od doświadczenia i kontekstu społeczno-kulturowego.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

POZIOM OSIĄGNIĘĆ

To, co dzieci mogą zrobić same, stanowi poziom ich aktualnych osiągnięć, a to, co mogą zrobić przy pomocy innych, stanowi poziom potencjalnego rozwoju. Dwoje dzieci może mieć ten sam poziom aktualnych osiągnięć, ale biorąc pod uwagę pomoc ze strony dorosłego, jedno dziecko może rozwiązać dużo więcej problemów niż drugie. W strategiach oceny, zdaniem Wygotskiego, powinno się więc zaznaczyć oba poziomy oceny osiągnięć – aktualny i potencjalny (por. Wygotski, 1978).Współczesna teoria konstruktywizmu, z którą można wiązać nowy model oświaty, opiera się na myśli neopiagetowskiej (por. Glasersfeld, 1989, ss. 121-140). Ważne staje się ustalenie, w jaki sposób uczeń inter­pretuje zjawiska i uwewnętrznia ich rozumienie. Głębia i zakres tych procesów następuje w zależności od doświadczenia i kontekstu społeczno-kulturowego.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉