PRAKTYCZNE DOSKONALENIE

Konieczne jest również praktyczne doskonalenie nabywanych umiejętno­ści, podobnie jak w tradycyjnej szkole. Jak z rozważań tych wynika, gdy szkoła decyduje się na reorganizację procesów nauczania i uczenia się wokół projektów badawczych, prawie każdy aspekt nauczania musi być objęty zmianami. Projekty badawcze wymagać będą nie tylko wyższych umiejętności poznawczych, niezbęd­nych do pracy przy przygotowywaniu założeń, opracowywaniu koncepcji, analizy, ale również prostych umiejętności pisania. Projekty takie będą z reguły multidyscypliname. Wymagać będą dłuższego czasu przygotowywania. Złożoność zadań wymusi pracę w grupach. Można przypuszczać, że nauczyciele będą odpowiedzialni za przygotowywanie harmonogramu prac związanych z realizacjąprojektu.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

PRAKTYCZNE DOSKONALENIE

Konieczne jest również praktyczne doskonalenie nabywanych umiejętno­ści, podobnie jak w tradycyjnej szkole. Jak z rozważań tych wynika, gdy szkoła decyduje się na reorganizację procesów nauczania i uczenia się wokół projektów badawczych, prawie każdy aspekt nauczania musi być objęty zmianami. Projekty badawcze wymagać będą nie tylko wyższych umiejętności poznawczych, niezbęd­nych do pracy przy przygotowywaniu założeń, opracowywaniu koncepcji, analizy, ale również prostych umiejętności pisania. Projekty takie będą z reguły multidyscypliname. Wymagać będą dłuższego czasu przygotowywania. Złożoność zadań wymusi pracę w grupach. Można przypuszczać, że nauczyciele będą odpowiedzialni za przygotowywanie harmonogramu prac związanych z realizacjąprojektu.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉