SKUTECZNOŚĆ W ŚRODOWISKU

W środowisku tym skutecznym narzędziem może stać się komputer, głównie ze względu na swoją elastyczność w ułatwianiu rozwoju procesów poznawczych. Dotyczy to w szczególności wielowy­miarowych, nielineamych systemów hipertekstowych. Pozwalają one na rozwój naszych procesów poznawczych w zmieniających się sytuacjach, podobnie jak to było w tradycyjnych ćwiczeniach mechanicznych w nau­czaniu języków obcych (por. Internet, 44). Źle ustrukturyzowane dyscypliny nauki prowadzą do poważnych trudności w osiąganiu celów zaawansowanego uczenia się, takich jak opa­nowanie umiejętności radzenia sobie ze złożonością konceptualną czy też stosowania wiedzy w nowych sytuacjach. Trudności te mogą być przezwyciężone w wyniku odejścia od strategii wykorzystywania biernej wiedzy pamięciowej, a stosowania wiedzy ukształtowanej w dynamicz­nych strukturach zgodnie z potrzebami wynikającymi z nowych zadań.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

SKUTECZNOŚĆ W ŚRODOWISKU

W środowisku tym skutecznym narzędziem może stać się komputer, głównie ze względu na swoją elastyczność w ułatwianiu rozwoju procesów poznawczych. Dotyczy to w szczególności wielowy­miarowych, nielineamych systemów hipertekstowych. Pozwalają one na rozwój naszych procesów poznawczych w zmieniających się sytuacjach, podobnie jak to było w tradycyjnych ćwiczeniach mechanicznych w nau­czaniu języków obcych (por. Internet, 44). Źle ustrukturyzowane dyscypliny nauki prowadzą do poważnych trudności w osiąganiu celów zaawansowanego uczenia się, takich jak opa­nowanie umiejętności radzenia sobie ze złożonością konceptualną czy też stosowania wiedzy w nowych sytuacjach. Trudności te mogą być przezwyciężone w wyniku odejścia od strategii wykorzystywania biernej wiedzy pamięciowej, a stosowania wiedzy ukształtowanej w dynamicz­nych strukturach zgodnie z potrzebami wynikającymi z nowych zadań.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉