STOSOWANIE TECHNOLOGII

W przypadku stosowania technologii jako narzędzia znacznie zmniejsza się rola i znaczenie programów nauczania. Wychodzi się bowiem z założenia, że uczniowie, którzy stosują technologię, są zwykle aktywnymi uczniami: sami wybierają tematykę wypracowań, odrabiają prace w terenie związane z realizacją projektów badawczych i czasami nawet uczą nauczycieli. Uczniowie pracują zwykle w zespole, nie tylko z sobą, ale również z innymi uczniami i nauczycielami (por. Internet, 23). Pewną trudnością, która jednak może mieć przemijający charakter, jest to, że wiele dotychczasowych programów przetwarzania informacji, hipermedia czy wyszukiwarki w Internecie natrafiają na trudności wynikające z braku dostępnej wiedzy (informacji) w wielu podstawo­wych dyscyplinach wiedzy, które mogą być przedmiotem zainteresowa­nia uczniów.

STOSOWANIE TECHNOLOGII

W przypadku stosowania technologii jako narzędzia znacznie zmniejsza się rola i znaczenie programów nauczania. Wychodzi się bowiem z założenia, że uczniowie, którzy stosują technologię, są zwykle aktywnymi uczniami: sami wybierają tematykę wypracowań, odrabiają prace w terenie związane z realizacją projektów badawczych i czasami nawet uczą nauczycieli. Uczniowie pracują zwykle w zespole, nie tylko z sobą, ale również z innymi uczniami i nauczycielami (por. Internet, 23). Pewną trudnością, która jednak może mieć przemijający charakter, jest to, że wiele dotychczasowych programów przetwarzania informacji, hipermedia czy wyszukiwarki w Internecie natrafiają na trudności wynikające z braku dostępnej wiedzy (informacji) w wielu podstawo­wych dyscyplinach wiedzy, które mogą być przedmiotem zainteresowa­nia uczniów.