WAŻNY PROBLEM

Jest jeszcze inny ważny problem związku między teorią a praktyką w dziedzinie oświaty. Rozziew między uczeniem się a praktycznym działaniem wyrażony w popularnych kategoriach: „wiedzieć, co” i   „wiedzieć, jak”, być może, w niemałym stopniu zawiniony jest przez strukturę i praktyki systemu oświatowego. Metody stosowane w dydakty­ce zakładają rozdział między wiedzą a praktyką, traktując przy tym wiedzę jako dziedzinę niezależną od sytuacji, w której jest nabywana i   stosowana. Wydaje się, że najważniejszym celem szkoły jest często transfer tej substancji, na którą składają się abstrakcyjne i formalne pojęcia wyizolowane z kontekstu. Kontekst, w którym trwa uczenie się, jest uznany za pożyteczny z punktu widzenia pedagogiki, ale fundamenta­lnie różny wobec tego, co jest przedmiotem nauki. Z najnowszych badań wynika (por. Internet, 45), że oddzielanie teorii od praktyki w szkole nie jest uzasadnione. To, jak wiedza jest nabywana i   stosowana, nie jest neutralne. Uczenie się, poznawanie oraz praktyka stanowią integralną część procesu konstruowania wiedzy.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

WAŻNY PROBLEM

Jest jeszcze inny ważny problem związku między teorią a praktyką w dziedzinie oświaty. Rozziew między uczeniem się a praktycznym działaniem wyrażony w popularnych kategoriach: „wiedzieć, co” i   „wiedzieć, jak”, być może, w niemałym stopniu zawiniony jest przez strukturę i praktyki systemu oświatowego. Metody stosowane w dydakty­ce zakładają rozdział między wiedzą a praktyką, traktując przy tym wiedzę jako dziedzinę niezależną od sytuacji, w której jest nabywana i   stosowana. Wydaje się, że najważniejszym celem szkoły jest często transfer tej substancji, na którą składają się abstrakcyjne i formalne pojęcia wyizolowane z kontekstu. Kontekst, w którym trwa uczenie się, jest uznany za pożyteczny z punktu widzenia pedagogiki, ale fundamenta­lnie różny wobec tego, co jest przedmiotem nauki. Z najnowszych badań wynika (por. Internet, 45), że oddzielanie teorii od praktyki w szkole nie jest uzasadnione. To, jak wiedza jest nabywana i   stosowana, nie jest neutralne. Uczenie się, poznawanie oraz praktyka stanowią integralną część procesu konstruowania wiedzy.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉