ZGODNIE ZE STANOWISKIEM

Zgodnie ze stanowiskiem konstruktywistów, podstawowa wartość reformy jest zależna od sposobu użycia technologii w klasie szkolnej Jak również struktury czynności ucznia wiążącej się z jej stosowaniem. Jest to jednak ogólna wskazówka. Rozwój psychologii poznawczej znacznie przyczynił się do zrozumie­nia istoty pracy intelektualnej człowieka, jak i roli środowiska wspomagającego procesy uczenia się. Istnieje dość duża zgodność poglądów wśród pedagogów i psychologów (por. Resnick, 1983), że za­awansowane umiejętności rozumienia, rozwiązywania problemów, po­dejmowania decyzji nie zależą od biernej recepcji faktów, ale od aktywnego przetwarzania informacji. Można więc wyciągnąć wniosek, że podstawowe umiejętności powinny być rozwijane na kanwie autentycz­nych kontekstów życia.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉

ZGODNIE ZE STANOWISKIEM

Zgodnie ze stanowiskiem konstruktywistów, podstawowa wartość reformy jest zależna od sposobu użycia technologii w klasie szkolnej Jak również struktury czynności ucznia wiążącej się z jej stosowaniem. Jest to jednak ogólna wskazówka. Rozwój psychologii poznawczej znacznie przyczynił się do zrozumie­nia istoty pracy intelektualnej człowieka, jak i roli środowiska wspomagającego procesy uczenia się. Istnieje dość duża zgodność poglądów wśród pedagogów i psychologów (por. Resnick, 1983), że za­awansowane umiejętności rozumienia, rozwiązywania problemów, po­dejmowania decyzji nie zależą od biernej recepcji faktów, ale od aktywnego przetwarzania informacji. Można więc wyciągnąć wniosek, że podstawowe umiejętności powinny być rozwijane na kanwie autentycz­nych kontekstów życia.

Cześć, mam na imię Oktawia i zapraszam Cię do lektury mojego bloga. Jestem hobbystką i takie tematy właśnie będą się tu pojawiać. Mam nadzieję, że mój styl przypadnie Ci do gustu 😉