Dziedzina mikrowibracji

Z chwilą, gdy wkraczamy w dziedzinę mikrowibracji, a szczególnie w dziedzinę kolorów widzialnych lub nie, stajemy wobec tajemnic, które nas przerastają. Pozostaje nam jedynie zastosować się do rady strusia chowającego głowę w piasek: „Te tajemnice przerastają nas: udajmy, że to my jesteśmy ich stwórcami.” Na przykład, stwierdzamy, że rak ma mniej więcej taką samą długość fal co kolor indygo czy kolor niebieski. Przy odrobinie wyobraźni i intuicji terapeutycznej lekarz czy biolog mogliby wysnuć dość ciekawe wnioski… Zdarzało mi się zauważyć dość często, że w domach, które stały się szkodliwe z powodu nieszczęść czy też cierpień ich byłych mieszkańców, pewne pomieszczenia czy niektóre rogi pokoi posiadały bardziej złowrogą szkodliwość niż reszta mieszkania. Powód tego zjawiska wyjaśnił mi doktor Maurice Graff, który powiedział mi, że promieniowanie raka ma zasięg 1,55 metra poziomo 0,55 metra pionowo.

Dziedzina mikrowibracji

Z chwilą, gdy wkraczamy w dziedzinę mikrowibracji, a szczególnie w dziedzinę kolorów widzialnych lub nie, stajemy wobec tajemnic, które nas przerastają. Pozostaje nam jedynie zastosować się do rady strusia chowającego głowę w piasek: „Te tajemnice przerastają nas: udajmy, że to my jesteśmy ich stwórcami.” Na przykład, stwierdzamy, że rak ma mniej więcej taką samą długość fal co kolor indygo czy kolor niebieski. Przy odrobinie wyobraźni i intuicji terapeutycznej lekarz czy biolog mogliby wysnuć dość ciekawe wnioski… Zdarzało mi się zauważyć dość często, że w domach, które stały się szkodliwe z powodu nieszczęść czy też cierpień ich byłych mieszkańców, pewne pomieszczenia czy niektóre rogi pokoi posiadały bardziej złowrogą szkodliwość niż reszta mieszkania. Powód tego zjawiska wyjaśnił mi doktor Maurice Graff, który powiedział mi, że promieniowanie raka ma zasięg 1,55 metra poziomo 0,55 metra pionowo.