Jednogłośnie mieszkańcy małego miasteczka stwierdzili, że za dużo

Od tej pory znalezienie kandydata na stanowisko dozorcy cmentarza miejskiego (kiedyś cieszące się takim powodzeniem i przyznawane jako przywilej) stało się oczywiście niemożliwe. Mer, pan Rouaud zrozumiał, że należy niez- zwłocznie uspokoić obywateli, przede wszystkim znajdując rzeczywisty i naturalny powód tej heka- tomby. Wpadł więc na pomysł, by odwołać się do dwóch różdżkarzy, znanych w okolicy z kompetencji i uczciwości. Obaj przybyli różdżkarze, po dokładnym zbadaniu miejsca dramatu stwierdzili, że przyczyny tej nienormalnej epidemii raka szukać należy w szkodliwym promieniowaniu pochodzącym z warstwy najonizowanego powietrza zamkniętego pod pokrywą cementu. Poradzili, by przywrócić obieg powietrza w korycie strumyka, który przepływał kiedyś pod domem. Co zostało wykonane: w cemencie został wywiercony otwór po obu przeciwległych końcach rowu i wentylacja została przywrócona. Od tego czasu żaden przypadek raka nie został stwierdzony w ozdrowionym w ten sposób mieszkaniu. Wystarczyło wyleczyć dom, żeby tym samym wyleczyć jego mieszkańców.

Jednogłośnie mieszkańcy małego miasteczka stwierdzili, że za dużo

Od tej pory znalezienie kandydata na stanowisko dozorcy cmentarza miejskiego (kiedyś cieszące się takim powodzeniem i przyznawane jako przywilej) stało się oczywiście niemożliwe. Mer, pan Rouaud zrozumiał, że należy niez- zwłocznie uspokoić obywateli, przede wszystkim znajdując rzeczywisty i naturalny powód tej heka- tomby. Wpadł więc na pomysł, by odwołać się do dwóch różdżkarzy, znanych w okolicy z kompetencji i uczciwości. Obaj przybyli różdżkarze, po dokładnym zbadaniu miejsca dramatu stwierdzili, że przyczyny tej nienormalnej epidemii raka szukać należy w szkodliwym promieniowaniu pochodzącym z warstwy najonizowanego powietrza zamkniętego pod pokrywą cementu. Poradzili, by przywrócić obieg powietrza w korycie strumyka, który przepływał kiedyś pod domem. Co zostało wykonane: w cemencie został wywiercony otwór po obu przeciwległych końcach rowu i wentylacja została przywrócona. Od tego czasu żaden przypadek raka nie został stwierdzony w ozdrowionym w ten sposób mieszkaniu. Wystarczyło wyleczyć dom, żeby tym samym wyleczyć jego mieszkańców.